uniXML je univerzální elektronický formát, pro přenos soupisů stavebních prací, rozpočtů a dalších dokumentů stavební přípravy.

Účelem formátu uniXML je zajistit spolehlivou komunikaci mezi účastníky přípravy staveb; projektanty, rozpočtáři, investory, TDI, zhotoviteli stavebních prací a dalšími.

Formát uniXML lze využít při:
- zadávacích řízení veřejných zakázek podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- odevzdání rozpočtů u žádostí o dotace
- přenosech rozpočtů a zadání v soukromém sektoru
- přenosech soupisů provedených prací při realizaci staveb

Hlavní charakteristiky formátu:
- otevřený, volně dostupný, elektronický formát
- v obecně rozšířeném značkovacím jazyce XML (eXtensible Markup Language)
- editovatelný volně dostupnými aplikacemi
- snadný přenos dat mezi různými SW produkty

Formát splňuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č.169/2016 k zákonu č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
- umožňuje přenosy dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny
- strukturou dat plně pokrývá náležitosti předepsané vyhláškou – nutné náležitosti položek soupisů, objektů a provozních souborů
- umožňuje zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací (především cen uchazečů, ad.)
- struktura údajů a jejich formátů je uvedena na tomto webu – specifikace uniXML

Účelem zpřístupnění specifikace uniXML je umožnit stavební veřejnosti a tvůrcům různých softwarových produktů zpracování datových převodů ve svých systémech.

Plná specifikace formátu, struktura xsd a příklad v xml jsou uvedeny níže ke stažení.

uniXML - SOUPIS PRACÍ
Obsahuje data pro rozpočet, nabídku, nebo zadání (rozpočet bez cen).
Soubory ke stažení
uniXML - SOUPIS VÝKONŮ
Obsahuje data pro čerpání položkového soupisu prací, soupisy provedených prací.
Soubory ke stažení
Přehled úprav v jednotlivých verzích formátu uniXML
S veškerými dotazy k formátu uniXML se můžete obracet na e-mail: unixml@urs.cz